Uudised ja teated

16.04.2014 Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide uuringut.  Loe edasi »

15.04.2014 Sündmused ja tegemised märtsis Hanila vallas politsei pilgu läbi
15.04.2014 Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud
11.04.2014 Ohtlike jäätmete kogumisring
11.04.2014 Lillede ja taimede müük 1. mail
10.04.2014 Hanila Vallavolikogu istung 16. aprillil

Hanila vallast

Hanila vald asub Lääne maakonna lõunaosas, piirneb Lihula vallaga ja jagab maakonnapiiri Pärnu maakonna Koonga ja Varbla valdadega ning läänest piirneb Läänemerega. Valla pindala on 232 km². Valda läbivad suuremad riigimaanteed: Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee, Karuse-Kalli tee ja Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee.
Rahvaarvult on suurim asula Virtsu alevik, järgnevad Vatla küla ja vallakeskus Kõmsi küla. Kokku on vallas 28 küla.
Vallakeskuse kaugus maakonna keskusest Haapsalust on ligikaudu 68 km, Pärnust 65 km ja Tallinnast 130 km.
Hanila vald on rahvaarvult ja pindalalt Lääne maakonna viies omavalitsusüksus.

  
Hanila Vallavalitsus
Keskuse tee 3
90102 Kõmsi küla
+372 477 2243

  Google plus icon Hanila Google+
Twitter icon Hanila Twitteris

Statistika

Rahvaarv: 1525 el (01.01.2014)
Pindala: 232 km²
Suurim asula: Virtsu (587 el)
Koole: 3