Ehituse ja planeerimise valdkonnaga tegelevad ametnikud

30.11.15
Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post

Maanõunik
(planeeringud ja maa küsimused)

Maie Vokk 1 4772732

maie.vokk@hanila.ee

Läänemaa Omavalitsuste Liidu ehitusinspektor
(ehitusprojektide läbivaatamine, ehituslubade eelnõud, Ehitisregister)

Vjatšeslav Fomtšenkov 2 53404001 slava@lovl.ee

Abivallavanem
(kaeveload)

Martin Tee 2 51911591 martin.tee@hanila.ee

 

Ehitusinspektori vastuvõtuajad on avaldatud kõigi ametnike kontaktide lehel.


Toimetaja: EERO SAHK