Hanila valla arengukava

12.12.16

Hanila valla arengukava on valla arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument. Arengukavaga seotud iseseisev dokument on eelarvestrateegia. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Hanila valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Hanila valla arengukava 2014-2025 on kinnitatud 15.10.2014 vallavolikogu määrusega nr 20.


Toimetaja: EERO SAHK

Turismi- ja puhkemajanduse arengukavad