Detailplaneeringu abimaterjalid

21.06.17

Soovitused ja juhendid detailplaneeringute koostamiseks ja vormistamiseks


ÕigusaktidSiseministeeriumi veebilehelt on leitavad mitmed planeeringumetoodika materjalid 

Maanteeameti juhendid ja juhised

Keskkonnaministeeriumii veebilehelt on leitavad keskkonnamõju hindamise materjalid

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)


Toimetaja: EERO SAHK