Detailplaneeringu abimaterjalid

15.12.17

Soovitused ja juhendid detailplaneeringute koostamiseks ja vormistamiseks


ÕigusaktidSiseministeeriumi veebilehelt on leitavad mitmed planeeringumetoodika materjalid 

Maanteeameti juhendid ja juhised

Keskkonnaministeeriumi veebilehelt on leitavad keskkonnamõju hindamise materjalid

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)


Toimetaja: EERO SAHK