Dokumendiregister

28.11.17

Hanila Vallavalitsus kasutab dokumentide registreerimisel veebipõhist dokumendihalduskeskkonda. Elektrooniline dokumendihaldussüsteem on kasutusel alates 1. jaanuarist 2007. Varasemate dokumentidega tutvumiseks ning olemasolevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

Hanila Vallavalitsus võtab vastu digitaalselt allkirjastatud dokumente. Dokumente saab esitada e-posti aadressile vv@hanila.ee või läbi DVK.

Alates 2013. aastast kasutab Hanila Vallavalitsus dokumendihaldussüsteemi DELTA.
 

 

 

Privaatsuspoliitika

Teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste § 13 lg 11 sätestab, et asutus avaldab oma veebilehel kasutajasõbraliku teabe dokumentides sisalduvate isikuandmete töötlemise kohta asutuses.
Privaatsuspoliitika on informeeriva loomuga dokument asutuse veebilehel, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid asutuses kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse.


Toimetaja: EERO SAHK