Hanila valla eelarve ja majandusaasta aruanne

28.11.17

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Hanila valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

 


Eelarve ja majandusaasta aruanne

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks Hanila valla tegevuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

Eelarveaasta lõppedes koostab vallavalitsus nõuetekohase majandusaasta aruande, mille põhiaruannete hulgas on eelarve täitmise aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu.

Hanila valla 2017. aasta eelarve on vastu võetud Hanila Vallavolikogu 28.03.2017. a määrusega nr 50.

Eelnevate aastate eelarved:Toimetaja: EERO SAHK