Hanila Pauluse kirik

15.06.17

13. sajandil ehitatud ühelööviline kirik. Kiriku läänemüüris on säilinud trepp, mis viib võlvidele. 1707. aastast pärinev barokkstiilis kantsel ja nikerdaltar. Kirikust on leitud 18 trapetskujulist hauakivi, millel on paganausu sümboleid. Kiriku juures kalmistul on säilinud huvitava kujuga, ilmselt varasest keskajast pärit hauatähist.

Hanila kiriku skeem

Hanila Pauluse kirik 13. sajand. Skeem koguteosest "Eesti arhitektuur" 


Lääne-Eesti vanimaid ja mõjusamaid sakraalhooneid. Ehitatud Liivi ordu algusaastail tõendatult pärast Karuse kiriku valmimist 1260-ndate aastate lõpus (kaudne eesmärk oli läbi ordu maa-ala kulgeva Virtsu maantee ja selle haruteede valve). Saare-Lääne piiskopkonna traditsioonilist kiriku tüüpi järgiv algkavatis koosneb ühelöövilisest kahe võlvikuga pikihoonest ja kitsamast nelinurksest koorist, millel ordu tava kohaselt käärkamber puudub; puudud ka torn. Müüritrepp paikneb lääneseinas. Hilisemad lisandid on tugipiilarid, uks lõunaküljel ja historistsistlik torn (1857-59).

Hanila Pauluse kirik Hanila Pauluse kiriku tutvustus


Algkiriku välise mõjukuse määravad vertikaalselt rõhutatud üldproportsioonid, suurtest kantkividest nurgaketid ja pikkade kitsaste paarisakende vahelduv rütm (anal. Valjala kirik, osa aknaid hiljem kinni müüritud või ümber ehitatud). Akendeta lääneseinas paikneb lai teravkaarne astmikportaal; lihtne talumiliist seob kaheastmelise palendi samasuguste arhivoldikaartega (sama Karuse kirikus, osaliselt rikutud ja taastatud, uue torniga täielikult varjatud).

Siseruum on avar ja kõrge. Kitsas ja tähelepandavalt kõrge on ka võidukaar. Kontsentriliselt laotud kuplitaolistel ristvõlvidel on nelinurkse ristlõikega roided ja kilpkaared (anal. Valjala ja Kaarma kiriku kooris). Võlvikiirus on nelinurksed päiskivid (kooris ümmargune), millel punga- ja lehemotiividega reljeefdekoor. Lai vööndkaar toetud liseenitaolistele eendtugedele, roided ja kilpkaared tahulistele nurgaturpadele, kus roideots ulatub kiiluna kilpkaarte vahele (sama Karuse ja Lääne-Nigula kirikus). Koori põhjaseinas ruudukujuline aknake (hagioskoop).

Sisustuses üle kümne trapetsikujulise hauaplaadi (13. saj) ja figuuridega hauaplaat (17. saj I pool); nikeraltar ja -kantsel (1709, arvatavasti Fr. Weiss).

Villem Raami artikkel koguteosest "Eesti arhitektuur"


Vaata suuremat kaartiToimetaja: EERO SAHK