Uudised ja teated

« Tagasi

RMK rendib poollooduslikke kooslusi

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kuulutab välja rendipakkumised poollooduslike koosluste rentimiseks.

Kasutamiseks antavate maatükkide, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Läänemaa metskonnast e-posti aadressil: tanel.ehrpais@rmk.ee.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 23. märtsiks 2017 a kella 12-ks RMK Pärnumaa metskonna aadressil Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond.
Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 23. märtsi 2017 kell 12.00".

Täiendav info RMK veebilehel www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1

RMK