Uudised ja teated

« Tagasi

Hanila Vallavolikogu istung 26. aprillil

Hanila Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 26. aprillil 2017. a algusega kell 16.00.

Istungi päevakorra projekt:

1. Hanila Vallavolikogu 28.03.2017 otsusele nr 109 „Vatla Põhikooli tegevuse lõpetamine"  
    esitatud vaide läbivaatamine
2. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud toimingute tegemise õiguse delegeerimine
    Hanila Vallavalitsusele
3. Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine  
    Hanila Vallavalitsusele
4. Hanila Vallavolikogu  14.02.2013 otsuse nr 125 "Hanila Vallavalitsuse struktuuri ja
    teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine
5. Hanila Vallavolikogu 07.03.2013 otsuse nr 126 "Hanila Vallavalitsuse palgajuhendi
    kinnitamine" muutmine
6. Muud küsimused