Uudised ja teated

« Tagasi

Hanketeade Hanila valla teede pindamise kohta

Riigihangete registris avaldati hanke teade Hanila valla teede pindamine.

Riigihanke esemeks on valla 13 tee pindamine hankedokumentides ja selle lisaks olevas lepingu projektis toodud tingimustel, mahus ja ajapiirides. Riigihanke eseme osad asuvad Hanila valla territooriumil ning on kantud valla teede registrisse ning on valla omanduses.
Tööde teostamise tähtaeg on 20. august 2017.