Uudised ja teated

« Tagasi

Hanila Vallavolikogu istung 24. mail

Hanila Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 24. mail 2017. a algusega kell 16.00.

Istungi päevakorra projekt:

1. Laenuga kaetava investeeringu muutmine
2. Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses ja liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Hanila Vallavalitsusele
3. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine
4. Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine
5. Asustusjaotuse muutmise algatamine
6. Muud küsimused