Uudised ja teated

« Tagasi

Toetuste eraldamine hajaasustuse programmist

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvoor oli avatud 17. aprillist 19. juunini 2017. a. Taotlusvooru jooksul esitati Hanila Vallavalitsusele 10 taotlust, millest Hanila Vallavalitsuse 04.07.2017. a korraldusega nr 181 rahuldati 9 taotlust.

Taotlusi hindas 5-liikmeline komisjon lähtudes taotluste hindamismetoodikast. Enne taotluste hindamist käisid komisjoni liikmed tutvumas taotlejate majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada. Hindamisel olid eelistatud alaealiste lastega pered ja veesüsteemide valdkonna taotlused. Hindamistulemuste alusel tegi komisjon Hanila Vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks pingerea vormis.