Uudised ja teated

« Tagasi

R-Kiosk kutsub konkursil osalema

R-Kiosk alustab 2018. aasta alguses heategevuskampaaniaga, mille eesmärk on juhtida tähelepanu mitmekesise ja tervisliku toidulaua olulisusele ning selle kättesaadavusele ka nende jaoks, kes seda endale praegu võimaldada ei saa.
Otsime konkursi käigus algatusi, mis toetaksid mitmekesist ja regulaarset toitumist. Nelja välja valitud idee vahel jagatakse ühtekokku ära 15 000 eurot.

Algatus on R-Kioski kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. R-Kiosk EV100 tops

Toetust võivad taotleda nii need ideed, mis juba töös, kui ka need, mis ideena küll olemas, kuid siiani rahapuuduse tõttu teostamata jäänud. Konkursil osalemiseks peab projekt tegelema toiduga ja vastama küsimusele, kuidas maitsev ja kvaliteetne toit jõuaks inimesteni, kes seda muidu iga päev endale tagada ei suuda.
Meie jaoks ei ole kindlasti oluline projekti suurus, vaid idee ise ning selle otsene kasu mõnele konkreetsele kogukonnale või abivajajate rühmale. Idee võib ulatuda koolitoitude reformimisest kuni rahvamaja või külaseltsi algatatud projektini välja.
Projekti läbi viiv organisatsioon või ettevõtmine ise ei pea olema toidufookusega, küll aga peab seda olema projekt ise.

Toetust võivad taodelda nii MTÜd, kohalikud omavalitsused, koolid, lasteaiad, kogudused, hooldekodud kui ka muud taolised organisatsioonid. Toetussumma eest võib soetada nii toitu, abivahendeid kui ka esemeid, kuid see ei ole mõeldud organisatsiooni töötajate töötasudeks. Laekunud ideed lähevad rahvahääletusele ja summa jaguneb eri ettevõtmiste vahel sõltuvalt rahvahääletuse tulemustest.

Konkursil osalemiseks palume hiljemalt 6. detsembriks kirjeldada:

 1. lühidalt enda projekti olemust: miks on Teie idee ühiskonna või teatud sihtgrupi huve silmas pidades sedavõrd oluline;
 2. mida plaanite toetuse eest teha ning milline on idee elluviimiseks vajaminev rahasumma?

Konkursil osalemiseks saatke e-kiri aadressile silvia.uus@rkiosk.ee.

Kirjatüki maksimaalne pikkus on üks A4.

Ekspertide poolt tehtud esmavalik läheb rahvahääletusele ning lõplik summa jaguneb erinevate algatuste/organisatsioonide vahel peale teist rahvahääletuse vooru. Annetavad summad jaotatakse lõplikult nelja finalisti vahel. Igale algatusele/organisatsioonile tehtav konkreetne annetussumma sõltub sellest, kui palju hääli protsentuaalselt koguti.

Kampaania reeglid:

 1. Toetust võivad taotleda erinevad algatused, MTÜd, kohalikud omavalitsused, koolid, lasteaiad, kogudused, hooldekodud ja muud taolised organisatsioonid.
 2. Taotluse esitaja on valmis oma projektist avalikkusele rääkima ja seda kirjeldama.
 3. Annetuse saaja kasutab raha vastavalt esitatud kirjeldusele ja on valmis tõendama raha sihipärast kasutust R-Kioskile või raha tagastama.
 4. Toetussumma eest võib soetada nii toitu, abivahendeid kui esemeid, kuid see ei ole mõeldud organisatsiooni töötajate töötasudeks.
 5. Saadetud projektidest teeb R-Kiosk koostöös ekspertidega eelvaliku, kust rahvahääletuse teel valitakse välja finalistid, kelle vahel läheb jagamisele 15 000 eurot.
 6. Toetussumma jaguneb viimase 4 finalisti vahel rahvahääletuse tulemuste põhjal.
 7. Kampaania, mille raames toimub projektide tutvustamine avalikkusele, toimub jaanuarist märtsini.
 8. Saadav toetus tuleb realiseerida 2 kuu jooksul alates raha laekumisest abisaava organisatsiooni kontole.
 9. Taotlused tuleb edastada R-Kioskile hiljemalt 6. detsembriks, koos küsimuste vastuste ning organisatsiooni kontaktidega. Eelvaliku hääletusele minevatest töödest teevad eksperdid 20. detsembriks. Edasijõudnutega võtab R-Kiosk ise ühendust. Rahvahääletuse 1. voor algab hiljemalt 10. jaanuaril R-Kioski kodulehel. Rahvahääletuse 2. voor toimub finalistide vahel R-Kioski Facebooki lehel.
 10. R-Kiosk jätab endale õiguse teha kampaania reeglites muudatusi.

Ootame aktiivset osavõttu!
 
 
Täiendavate küsimuste korral pöörduge

Silvia Uus
kommunikatsioonispetsialist
mobiil 56958245
AS R-Kiosk Estonia
R-Kiosk