Uudised ja teated

Ühinemislepingu avalikustamine

Hanila Vallavolikogu 28.09.2016 otsusega nr 93 otsustati Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalikustamisele suunamine ajavahemikul 3. oktoober kuni 25. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele palume esitada kirjalikult aadressil Hanila Vallavolikogu, Keskuse tee 3 Kõmsi küla Hanila vald, 90102 Lääne maakond või e-postile vv@hanila.ee hiljemalt 25. oktoobriks 2016.

 

Ühinemislepingu avalik arutelu