Hajaasustuse programm

6.07.17

Hajaasustuse programmi rakendatakse aastatel 2013-2017. Programmi info ja dokumendid leiab EASi veebilehelt. Taotlusvoorud kuulutavad maakonnas avatuks maavalitsused ja teavitavad sellest maakonnalehes ning maavalitsuse veebilehel.

Toetust taotleda saab kohalikust omavalitsusest, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.
 

Hajaasustuse programmi eesmärk ja toetatavad tegevused

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Perioodil 2007-2012 kandis programm nime Hajaasustuse veeprogramm. Toetuse saajate nimekirjad sel perioodil Hanila vallas on avaldatud veemajanduse menüüs.
 

2017

2016

2015

2014

2013Toimetaja: EERO SAHK