Hanila valla Teataja

24.10.17

Hanila valla ajaleht ilmub aastast 1997. Alates 2010 hakkas ajaleht ilmuma kord kvartalis. Paberlehe jaotamine elanikele on plaanitud teostada läbi külaliidrite, valla raamatukogude ja muude avalike kohtade kaudu.

Ajaleht lõpetab ilmumise seoses haldusreformiga. Lehe viimaseks numbriks jääb 2017. aasta oktoobrinumber. Uue valla ajaleht on leitav Lääneranna valla veebilehelt.

Lehe elektrooniline versioon on leitav digitaalarhiivis DIGAR ja loetav valla veebilehelt PDF-failina.

Väljaandja: Hanila Vallavalitsus
Aadress: Keskuse tee 3, 90102 Kõmsi küla
Toimetaja: Peeter Vissak
Mobiil: 5370 9789
E-post: hanila.ajaleht@gmail.com

 

 

2017. aastal ilmunud lehed: 2016. aastal ilmunud lehed: 2015. aastal ilmunud lehed: 2014. aastal ilmunud lehed: 2013. aastal ilmunud lehed: 2012. aastal ilmunud lehed: 2011. aastal ilmunud lehed: 2010. aastal ilmunud lehed:

 


Toimetaja: EERO SAHK