Jäätmemajandus Hanila vallas

22.04.14

Läänemaa Omavalitsuste Liit korraldas 2013. aasta kevadel riigihanke "Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Läänemaal: Hanila, Martna, Nõva, Oru Risti ja Taebla valdades". Riigihankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima teenushinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveoainuõigus järgnevaks viieks aastaks. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni vallavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest.

Enda järgmise jäätmeveo kuupäeva leiad lepingu numbri järgi online päringuga teenusepakkuja veebilehelt


Täiendav informatsioon ja teenuste hinnakiri AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel.

Alates 1. novembrist 2010 on Läänemaal avatud AS Eesti Keskkonnateenused klienditeeninduspunkt Haapsalus, Nurme tn 2 (II korrusel).
Avatud: E, K, R kell 8.00-12.00;  T, N kell 14.00-18.00.
Telefon: 1919
E-post: laanemaa@keskkonnateenused.ee

Elanikel on võimalus jäätmeid ise ära anda Läänemaa jäätmejaama (Feralmet OÜ, Pullapää, Kiltsi küla, Ridala vald).


Toimetaja: EERO SAHK

Lihula Jäätmejaama kasutamine

1.07.16
Kokkuleppel Lihula Vallavalitsusega on Hanila valla elanikel võimalus viia Lihula Jäätmejaama selle lahtioleku aegadel:
 1. Elektroonikajäätmeid
 2. Ohtlikke jäätmeid
 3. Paber- ja segapakendijäätmeid


Lihula Jäätmejaam (Oja tn 8, Lihula) on avatud:

01. aprill - 31. oktoober
teisipäev ja reede kell 16:00-18:00
laupäev kell 11:00-14:00

01. november - 31. märts
laupäev kell 11:00-14:00


Info, Atmar Lobja, telefon 53447011


Toimetaja: EERO SAHK

Jäätmetest üldiselt

8.09.16

Igasugune tarbimine toob kaasa mitmesuguseid jäätmeid, kuid mis nendega peale hakata ja kuidas vähendada oma konteinerisse kogunevate jäätmete hulka?

Tavajäätmed - mitteohtlikud jäätmed.
Elutegevuses tekib alati jäätmeid, ükskõik, millega tegeletakse või ei tegeleta. Võib öelda, et inimene ei tekita jäätmeid vaid sel juhul, kui ta on surnud. Igal inimesel peab olema võimalus viia oma olmejäätmed prügikonteinerisse, mis aga eeldab prügiveolepingu olemasolu.
Konteiner ei pea kuuluma igale perekonnale eraldi, alati saab naabritega mõistlikke kokkuleppeid sõlmida ja korteriühistutel on ka tavaliselt üks ühine konteiner.
Hanila valla territooriumil puudub prügi mahapanemise koht. Jäätmekäitlusettevõte paigaldab vastavalt tellimusele prügikonteineri ja tühjendab selle graafiku alusel.

Biolagunevad jäätmed - jäätmed, mis lagunevad aeroobses (hapnikuga) või anaeroobses (hapnikuta) tingimustes, nt. toidujäätmed.
Biolagunevaid köögijäätmeid on segaolmejäätmetes ligikaudu 30%. Puu- ja köögiviljade koored, liha- ja kalajäätmed, riknenud või vanad toiduained ja muud tahked toidujäätmed tuleb pakkida ajalehte või paber- või biolagunevasse kotti ning viia vastavasse konteinerisse. Kogumiseks ei kõlba vedelikud, nagu toiduõli, kastmed, piim, hapupiim, jogurt jt, samuti suured kondid. Biolagunevate jäätmete konteinerit saab jäätmeveofirmadelt rentida, nagu segaolmejäätmete konteinerit, kuid selle tühjendamine on kulukam, mistõttu mõistlikum on komposteerida oma krundil.
Lahtiselt aunas tohib tiheasustusalal kompostida ainult puulehti ja taimejäänuseid. Köögijäätmete ja toidujääkide kompostimine lahtiselt ei ole lubatud, nende kompostimiseks peab olema kinnine kompostimisnõu.

Papp ja paber
Paber on tule süütamiseks, mitte põletusaine. Küttekolletes paberi põletamine ei ole õige. Paberi põletamine tahmab lõõre, tekitab pigi ja reostab välisõhku. Seepärast paberit ja eriti pappi kolletes põletada ei ole soovitav.

 

Paberi ja papi jäätmed saab tasuta viia paberi ja papi konteineritesse, mis asuvad:
 • Virtsu alevikus - Tööstuse ja Kaare tänava nurgal ning Virtsu Konsumi juures
 • Kõmsi külas - rahvamaja vastas olevas parklas
 • Vatla külas - spordihoone juures
Paberi ja papi konteinerisse sobivad näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga võia puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, ilma kaaneta raamatud, pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberkotid jm puhtad paberpakendid.
 

Pakendid
Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorratooted.

 

Pandipakend (klaas-, plast- ja metalltaara) - Hanila vallas saab pandiga koormatud pakendeid ära anda kauplustesse. Pandipakendil on vastav tagatisraha suurusemärk.

Pandita pakend - igasugune muu pakend, millel pole tagatisraha märki.
Pandimärgiga märgistamata pakendeid saab tasuta viia viia segapakendi konteineritesse, mis asuvad:

 • Virtsu alevikus - Tööstuse ja Kaare tänava nurgal ning Virtsu Konsumi juures
 • Kõmsi külas - rahvamaja vastas olevas parklas
 • Vatla külas - spordihoone juures
Kõige olulisem on pakendikonteinerisse tuua puhtad ja kokkupressitud pakendijäätmed.

 

Segapakendi konteinerisse sobivad järgmised pakendid.
Plastpakendid: puhtad plastist joogipudelid ja -kanistrid, puhtad jogurtitopsid, võikarbid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, puhtad kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, puhtad plastnõud ja -karbid ja muud puhtad plastpakendid, puhtad plastkotid ja pakkekile.
Klaaspakendid: värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid (nt alkoholi-, siirupi- ja õlipudelid).
Metallpakendid: alumiiniumist ja plekist purgid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid, konservpakendid, muud puhtad metallpakendid.
Joogikartong: kartongist piima-, jogurti- ja mahlapakendid ja muud puhtad kartongpakendid.
 

Ohtlikud jäätmed
Ohtlikeks loetakse jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed tuleb vajadusel (kui pakendil puudub silt) märgistada infoga, et millise ohtliku jäätmetega on tegemist (õlijäätmed, värvijäätmed jne.). Eraisikud saavad kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed üle anda Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud korjandusringil ja patareid saab ära anda Vatla, Virtsu ja Kõmsi TÜ kauplustes.
Juriidilised isikud peavad tekkinud ohtlikud jäätmed üle andma saatekirja alusel vastavat luba omavale ettevõttele. Juriidilistele isikutele on ohtlike jäätmete äraandmine tasuline.

Eraisikutelt võetakse ohtlikke jäätmeid vastu vastavalt hinnakirjale Läänemaa jäätmejaamas (Pullapääl Kiltsi külas, telefon 4729142).

Ohtlikud jäätmed on: akud, õlid, elavhõbedalambid, värvide, lakkide, lahustite jäägid, vanad ravimid, taimekaitsevahendid, kraadiklaasid jne.


Elektroonikatoodete jäätmed - vana kodutehnika, elektritööriistad, elektrilised mänguasjad ning kõik muu, mis töötab elektriga.
Uut seadet ostes on võimalik vana jätta kauplusesse tasuta! 13. jaanuarist 2005 hakkas kehtima tootjavastutus elektri- ja elektroonikatoodete jäätmetele, mis tähendab, et tootjad on kohustatud need tasuta tagasi võtma. Kauplusesse võib viia sama liiki seadme, mida seal müüakse (nt. arvutipoodi ei ole võimalik ära anda vana röstrit).
Kauplusel ei ole kohustust vanale seadmele koju järgi tulla, aga alati tasub küsida, sest mõned kauplused pakuvad sellist teenust (äraveoteenus võib olla tasuline).

Eraisikutelt võetakse elektroonikajäätmeid vastu tasuta Läänemaa jäätmejaamas (Pullapääl Kiltsi külas, tel 4729142).
Elektroonikatoodete jäätmeteks on näiteks külmikud, televiisorid, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud jms.


Lehtklaas - kahjuks puuduvad vanal lehtklaasil täna Eestis kasutusvõimalused. Lehtklaasi meil enam ei toodeta, mistõttu jäätmekäitlusettevõtted ka lehtklaasi eraldi ei kogu. Mingil määral seda siiski segatakse pudeliklaasi. Näiteks AS Järvakandi Klaas võtab vastu uut puhast klaasijääki vaid klaasilõikustöökodadelt, vana ja määrdunud klaas tehase tehnoloogiaga ei sobi ning seda vastu ei võeta. Seega tuleb lehtklaasi jäägid panna olmejäätmete hulka.

Rehvid - vanu kasutatud autorehve võetakse vastu:

 • Lihulas Valuste tee 7 OÜ Mehtrans territooriumil, tel 4778265
 • Läänemaa jäätmejaamas Pullapääl Kiltsi külas, tel 4729142

Lahtiolekuajad

 

Rehvide purustamine ja ladestamine ei maksa füüsilisele isikule midagi. Juriidilised isikud peavad aga nimetatud teenuse eest maksma.


Vaata ka:


Toimetaja: EERO SAHK