Kalapüük

15.06.17

Kalamees, foto Arno Peksar

 

Õngepüük

Ühe lihtkäsiõngega püük on tasuta igaüheõigus ning selle alusel võib püüda kala avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul. Püügil peab järgima kalapüüginõudeid.

 

Harrastuspüügiõigus

Rohkema kui ühe lihtkäsiõngega või teiste sportlike püügivahenditega püük käib harrastuspüügiõiguse alusel. Harrastuspüügiõigus annab loa kalastada üheaegselt kuni kolme sama- või eriliigilise püügivahendiga.

Harrastuspüügiõigus võib olla nii tasuta kui ka tasuline.

 

Kalastuskaart

Keskkonnaminister võib kalavarude kaitse eesmärgil rakendada erinevaid piiranguid nii püügivahenditele kui ka püügipiirkondadele.
Piirangute puhul annab harrastuspüügiõiguse kalastuskaart. Kalastuskaart on alati tasuline ja selle annab Keskkonnaamet

 

Kutseline kalapüük

Alates 1. jaanuarist 2006 tegeleb kutselise kalapüügilubade administreerimise ja kalapüügi arvestuse korraldamisega Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo.

Loe täiendavalt Põllumajandusministeeriumi veebilehelt.Toimetaja: EERO SAHK