Kodanikukaitse

10.11.16

Päästeamet

Üleriigiline hädaabinumber 112

Häirekeskuse teenuse SMS-112 kaudu saavad kuulmis- ja kõnepuudega inimesed saata eesti ja vene keeles tasuta hädaabisõnumeid päästjate, kiirabi või politsei appi kutsumiseks numbrile 112. 

Päästeameti infomaterjale:

line

Politsei

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuur (Pärnu, Pikk tn 18)
Lõuna-Läänemaa piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal
Mobiil: 501 9855
E-post: vello.vichterpal@politsei.ee

Teenindab Lõuna-Läänemaa piirkonda.

Politsei hädaabinumber 112

line

Ohvriabi

Läänemaa ohvriabikeskus
Lossiplats 4 Haapsalu

Vastuvõtuajad:     E 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
                                K, R 9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Laura Paadik (peaspetsialist)
Telefon: 474 1151
Mobiil: 5340 2027
E-post: laane.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Loe lähemalt:

line

Läänemaa Naiste Tugikeskus

Turvaline pelgupaik, toetus ja abi probleemide lahendamisel, psühholoogiline- ja juriidiline nõustamine.

Telefon: 5042300
e-post: laanenaistetugi@gmail.com

Üleriigiline tasuta tugitelefon 1492

Loe lisaks:

line

Tööinspektsioon

Tööinspektsiooni juristi infotelefon 640 6000.

Tööinspektsiooni kontaktid

line

Üleujutusoht

Keskkonnaministeeriumis valmis üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, mis annab ülevaate senistest üleujutustest, mis on avalikkusele kättesaadav keskkonnaministeeriumi veebilehel aadressil: www.envir.ee/et/uleujutusohuga-seotud-riskide-esialgne-hinnang.

Üleujutusohuga seotud olulisemaks riskipiirkonnaks tiheasustusega alal Hanila vallas on Virtsu alevik. 

line


Toimetaja: EERO SAHK

Turvaline Läänemaa

21.11.16
Turvaline Läänemaa
Toimetaja: EERO SAHK