KOV volikogu valimised 2017

4.09.17

KOV valimised 2017

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 21-liikmelise Lääneranna Vallavolikogu. Ühinemisel moodustuva Lääneranna valla territooriumile on moodustatud üks valimisringkond, mille piirid kattuvad ühinevate Hanila valla, Lihula valla, Koonga valla ja Varbla valla haldusterritooriumi piiridega (volikogu otsus 118, 24.05.2017).
 

Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine

Valimiste läbiviimisteks on moodustatud 7-liikmeline Lääneranna valla valimiskomisjon.
Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.


Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja kontaktandmed

Lääneranna valla valimiskomisjon asub Lihula Vallavalitsuses II korrusel aadressil Jaama 1, Lihula linn.

Valimiskomisjoni tööaeg:
16. augustist kuni 13. septembrini 2017 igal tööpäeval kell 15.00-16.00;
välja arvatud 05. septembril 2017 ja 07. septembril 2017, millal komisjon töötab 15.00-18.00.

Valimiskomisjoni kontaktandmed:
telefon: 4724640
e-post: merike.ehasalu@hanila.ee, cariina.pahk@lihula.ee

 

Lääneranna valla valimiskomisjoni otsused
 


Lääneranna valla valimiskomisjoni protokollid
 

 

Lääneranna valla valimisjaoskonnad


Lääneranna valla volikogu valimisteks moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla, Varbla valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 11 valimisjaoskonda, mille numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad ning piirid on toodud Hanila Vallavalitsuse 15.06.2017 määruses nr 2.


Toimetaja: EERO SAHK

KOV volikogu valimistega seotud teated

Lääneranna vallavanema valimine

Lääneranna Vallavolikogu valis 9. novembril 2017. a toimunud istungil Lääneranna vallavanemaks Mikk Pikkmetsa.

Lääneranna Vallavolikogu istung 9. novembril

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub 9. novembril 2017. a algusega kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Haldusreformi tõttu muutuvad elukoha aadressid

Eestis on 1,2 miljonit aadressi. Haldusreformi tõttu muutub käesoleval aastal esialgse hinnangu kohaselt umbes 400 000 aadressi, neist ligi 200 000 on elukoha aadressid.

Lääneranna Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine

Lääneranna Vallavolikogu valis esimesel istungil 26.oktoobril 2017. a Lääneranna Vallavolikogu esimeheks Arno Peksari ja aseesimeheks Vallo Kappaku.

Lääneranna Vallavolikogu istung 26. oktoobril

Lääneranna Vallavolikogu esimene istung toimub neljapäeval 26. oktoobril 2017. a algusega kell 15.00 Lihula kultuurimaja (Tallinna mnt 1a, Lihula linn) II korruse banketisaalis.

Lääneranna Vallavolikogu liikmete registreerimine

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 23. oktoobril 2017 otsusega nr 8 Lääneranna Vallavolikogusse valitud liikmed.

Lääneranna vallavolikogu valimistulemused

Lääneranna vallavolikogu valimiste hääletamistulemuste kindlakstegemine.

Valimistulemuste kindlakstegemine

Lääneranna valla valimiskomisjon kontrollib valimistulemuste õigsust 16. oktoobril 2017.

Lääneranna vallavolikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Lääneranna valla valimiskomisjon moodustas 21. septembri 2017. aasta otsusega nr 7 „Lääneranna vallavolikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine" 5-liikmelised kahe asendusliikmega 11...

Lääneranna valla volikogu valimiseks kandidaatide registreerimine

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 8. septembril 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Lääneranna Vallavolikogu valimiseks 79 kandidaati. Valimiskomisjoni otsusega...
Näitan: 1-10
Elemente lehe kohta 10
of 2