Laelatu puisniit

15.06.17

Puhtu-Laelatu looduskaitseala asub Lääne-Eesti madalikul Lõuna-Läänemaal Hanila vallas Hanila, Pivarootsi ja Virtsu vahel, hõlmates Risti–Virtsu maanteest lõunasse jäävaid liigestunud rannajoonega lahtesid, rannikujärvi, rannaniite ning laidusid. Siin asub ka üks Eesti liigirikkamaid puisniite – Laelatu.

Laelatu puisniit Laelatu puisniit


Laelatu puisniit on väga liigirikka alaga, kus kasvab üle 400 soontaime- ja 30 samblaliigi. Puudest on levinumad tamm, saar, arukask, vaher jt. Laelatu puisniidult on leitud 2/3 Eestis kasvavatest looduslikest käpalistest.

Laelatu puisniit Laelatu puisniit Laelatu puisniit, kuldking


Laelatu puisniit hoiab oma käes ühe ruutmeetri liigirikkuse rekordit: 2001. aastal loendati seal ruutmeetrisel proovitükil 76 liiki soontaimi.

Laelatu piirkond on pälvinud botaanikute tähelepanu juba 1803. aastast saadik.

Laelatu puisniit on välipraktikate kohaks üliõpilastele, teaduslikel eesmärkidel kasutavad seda uurimisalana paljud töögrupid.


Vaata suuremat kaartiToimetaja: EERO SAHK