Lemmikloomad

2.06.15

Veterinaararst


Jaan Esko
Piirkonda teenindav volitatud veterinaararst
Tegevusluba nr 0490
Mobiil: 5554 0131
E-post: jaanesko10@gmail.com

 
Jaan Esko lõpetas 1985. a Väimela Näidissovhoostehnikumi veterinaarvelskri erialal, jätkas 1987. a õpinguid Eesti Põllumajandusülikoolis veterinaaria erialal ning lõpetas ülikooli 1992. aastal.
Tema teeninduspiirkonnaks on Hanila ja Lihula vald.
 
Volitatud veterinaararst on tegevusluba omav veterinaararst, kellele on Veterinaarkorraduse seadusega sätestatud korras antud Veterinaar- ja Toiduameti  järelvalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimise volitus.
 
 

Toimetaja: EERO SAHK