Looduskaitse

21.06.17

Hanila valla territooriumil asub kolm kaitseala: Puhtu-Laelatu looduskaitseala, Nehatu looduskaitseala ja Tuhu maastikukaitseala. Valla territooriumile jääb osaliselt ka Matsalu rahvuspark. 

Kaitsealade valitsejaks on Keskkonnaamet.

 

Puhtu-Laelatu looduskaitseala

Puhtu-Laelatu looduskaitseala on loodud looduslike ja poollooduslike koosluste ning sealsete vee- ja rannikulinnustiku elupaikade kaitseks.

 

Nehatu looduskaitseala 

Nehatu looduskaitseala on loodud Nehatu soo, praeguste ja endiste merelahtede roostike ning vee- ja rannikulinnustiku kaitseks.

 

Tuhu maastikukaitseala 

Tuhu maastikukaitseala on loodud ohustatud ja haruldaste taimeliikide, elupaigatüüpide ning linnuliikide kaitseks.

 

Matsalu rahvuspark 

Matsalu rahvuspark kaitseb veelinde, nende pesitsus- ja rändepeatusalasid ning Lääne-Eestile iseloomulikke kooslusi (ranna- ja luhaniidud, loopealsed ja puisniidud, roostikumassiivid, väikesaared) ja Väinamere kultuuripärandit.

Lisaks kaitsealadele paiknevad Hanila vallas mitmed hoiualad: Kangruaadu hoiuala, Karuse-Linnuse hoiuala, Kuke-Kiili hoiuala, Mõisaküla panga hoiuala, Oademetsa hoiuala, Poanse hoiuala, Porsiku hoiuala, Puiskarjamaa hoiuala, Rame hoiuala, Tuhu hoiuala ja Väinamere hoiuala.

 

Valla territooriumil leidub samuti mitmeid kaitsealuste liikide püsielupaiku ja kasvukohti ning looduskaitsealuseid üksikobjekte.Toimetaja: EERO SAHK