Massu linnus ja Liukivi

18.02.14

Massu linnus

Massu ringvall-linnus on tõenäoliselt ehitatud I aastatuhandel. See on rajatud tasasele maale. 55-65 m läbimõõduga linnuseõue piirab madal vall, milles on kaks 9-16 m laiust väravakohta. Varisenud ja kamardunud valli kõrgus on keskmiselt vaid 1 m ja laius 10-13 m.

1972.-73. aastal lõhuti osa linnust "Kevade" kolhoosi karjalauda ehitamisega. Täielikult hävis üks väravakoht. Lõhutud linnusevall taastati osaliselt 2001. aastal. Prooviväljakaevamine 1973. aastal näitas, et kindluse vall koosneb peamiselt paekividest, osaliselt ka raudkividest. Oma tüübilt kuulub Massu linnus Gotlandi, Ölandi ja Saaremaa analoogiliste madalate ringvall-linnuste hulka.

Massu muistised, foto Eero Sahk

 

Kultusekivi "Liukivi"

Massu mõisast 0,5 km Kokuta ja Mõisaküla poole on otse teeservas väikeselohuline kultusekivi Liukivi (e. Läätsikivi) I aastatuhandest e.m.a. Kivi kaldu asetseval põhjaküljel on kolm liulaskmise renni. Liukive on seostatud seksuaalmaagiaga – tagasid mehelesaamist ja sigivust.


Toimetaja: EERO SAHK