Ohtlike jäätmete vastuvõtt

22.04.14

Jäätmete liigitamist ohtlike jäätmete hulka reguleerib Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103 "Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord".

Hanila vald korraldab elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumist korra aastas eraldi kogumisringi korraldamisega, millest elanikke eelnevalt informeeritakse.

Eraisikutelt võetakse ohtlikke jäätmeid vastu Läänemaa jäätmejaamas vastavalt operaatorfirma Feralmet OÜ hinnakirjale.

Aadress: Pullapää, Kiltsi küla, Lääne maakond
Telefon: 4729142
Avatud: E-R 9.00-16.00, L 9.00-14.00

 

Tasuta võetakse vastu alljärgnevaid ohtlikke jäätmeid:

 • patareid
 • Fe-Ni akud
 • Ni-Cd akud

Vastavalt hinnakirjale võetakse vastu alljärgnevaid ohtlikke jäätmeid:

 • vana õli (vedel)
 • kasutatud toiduõli
 • õli- ja kütusefiltrid
 • vanad ravimid
 • värvi- ja lakijäätmed
 • lahustid ja liimijäätmed
 • jahutusvedelik
 • luminestsentslambid
 • kütteõli jäätmed
 • asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit)

Täpsem info Läänemaa jäätmejaama operaatorfirma veebilehel.


Toimetaja: EERO SAHK