Orhideed

26.05.15

orhidee, foto Arno Peksar

Teadaolevalt kasvab Eestis praegu vähemalt 36 liiki looduslikke orhideesid. Vähemalt 2 liiki orhideesid on kunagi rohkem olnud, kuid nende kasvukohad on praeguseks hävinud. Ühe orhideeliigi – lääne-sõrmkäpa – kasvamine Hiiumaal on kahtluse alla seatud, kuigi ta on Eestis liigina kaitse alla võetud.
Kui mitte arvestada kolme saarelist valda, siis pole Hanila valla 29 liiki mitte kõige halvem tulemus. Mandril on Hanila vald orhideerikkuselt kindlalt esikohal.
Osad orhideeliigid on väga haruldased ning nende kasvukohti ei tohi eksponeerida. Samas on meil orhideeliike, mis on siinkandis üpris tavalised. Kuid kindlasti tasub mainida, et kõik orhideeliigid on kaitse all, neid ei tohi noppida ega nende kasvukohti kahjustada. Mõned orhideeliigid on eriti õrnad õisiku äramurdmise suhtes ning taim võib selle tulemusel hävida.

Enamik looduslikke orhideeliike on üpris kergesti äratuntavad, nende taimede ja õite väliskuju ning värv oluliselt ei varieeru. Ja nad ei moodusta veelgi segaduse suurendamiseks omavahel ristandeid. Osade orhideeliikide puhul aga on liigi määramiseks vajalik asjatundliku isiku abi. Ka on osad orhideeliigid nii väikesed ja märkamatud, et kasvukohta teadmata ei suuda neid sageli leidagi.

Et propageerida meie kandi liigirikkust, siis toome siin välja meil kasvavate orhideede lühikese kirjelduse, lisame siin kandis neist tehtud pildi ja võimalusel viitame kasvukohale. Orhideed on esitatud vastavalt õitseaja järjekorrale.
Kui soovite sügavamalt astuda Hanila kandi orhideemaailma ja te ei tunne ennast piisavalt kindlalt, siis soovitame ette võtta pädeva giidi, kes aitab vahet teha segadusse ajavatel liikidel ning näitab kätte mõnegi kaunitari kasvukoha.
Siin tasub arvestada, et ühekordne retk ei anna täit ülevaadet, kuna liigid õitsevad eri aegadel. Esimesed alustavad juba sügavalt maikuus ja viimased lõpetavad juuli lõpus. Ehk vähemalt 2,5 kuud orhideeaega on igal aastal kindlustatud. Ka saab eri retkedel ülevaate Hanila valla eripalgelistest piirkondadest, mis on omaette loodusväärtuseks.

Kes soovib iseseisvalt orhideedega tutvuda, siis abiks on kasvukohtade leidmisel Maa-ameti kaardirakenduse looduskaitse ja Natura 2000 kiht. Sealt on võimalik tuvastada III kategooria liikide paiknemine. Hanila vallas on neist 12 liiki: balti sõrmkäpp, hall käpp, harilik käoraamat, kahelehine käokeel, kahkjaspunane sõrmkäpp, laialehine neiuvaip, pruunikas pesajuur, rohekas käokeel, soo-neiuvaip, suur käopõll, tumepunane neiuvaip ja vööthuul-sõrmkäpp.

Kõikide liikide orienteeruva kasvupiirkonna saab loodusvaatluste andmebaasi kaardirakendusest, kuid see on väga väikses mõõtkavas täpse kasvukoha tuvastamiseks.
Abi on liikidel vahet tegemisel Tarmo Pikneri raamatust Eesti orhideed.Orhideed Hanila vallas