Riigikogu valimised 2015

13.02.15

Riigikogu valimised toimuvad 1. märtsil 2015. Eelhääletamine ja e-hääletamine algab 19. veebruaril.


Elukoha registreerimine valimiste ajal

Kui isik on pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva (s.o pärast 30. jaanuari 2015) vahetanud elukohta, ei kajastata seda muudatust valijate nimekirjas.
Valija, kelle elukohaandmeid rahvastikuregistris ei ole, võetakse eelhääletamisealgusest (s.o alates 19. veebruarist, kui algab elektrooniline hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskustes) kuni valimispäevani (kaasa arvatud) rahvastikuregistrisse ja valijate nimekirja kiirendatud korras.
Kui selgub, et valija elukoha andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse, peab valija esitama elukohateate. Teate alusel tehakse isiku elukoha kohta kanne rahvastikuregistrisse. Pärast seda kantakse isik valla- või linnasekretäri vastava teatise alusel valijate nimekirja.
Valijate nimekirjade küsimustes saab pöörduda rahvastikuregistri poole, infotelefon on 671 5188.
 Toimetaja: EERO SAHK

HANILA VALLA VALIMISJAOSKONNAD

16.02.15

Valimisjaoskonnad Riigikogu valimistel.


Hääletamise korraldamiseks on Hanila valla territooriumil moodustatud kolm valimisjaoskonda alljärgneva numeratsiooni, piiride ja hääletamisruumide  asukohtadega:

Valimisjaoskond nr 1, mille piiridesse kuuluvad Kiska, Linnuse, Lõo, Nehatu, Nurmsi, Pajumaa, Pivarootsi, Rame, Vatla ja Äila küla ning mille hääletamisruum asub Vatla Rahvamajas aadressiga Vatla mõis, Vatla küla, 90103 Hanila vald.
Komisjoni esimees Eduard Brok, jaoskonnakomisjoni telefon 5884 5371.

Valimisjaoskond nr 2, mille piiridesse kuuluvad Esivere, Hanila, Karuse, Kaseküla, Kause, Kinksi, Kokuta, Kuke, Kõera, Kõmsi, Massu, Mõisaküla, Mäense, Rannaküla, Ridase, Salevere, Ullaste ja Voose küla ning mille hääletamisruum asub Kõmsi  Rahvamajas aadressiga Keskuse tee 3, Kõmsi küla, 90102 Hanila vald.
Komisjoni esimees Anneli Mänd, jaoskonnakomisjoni telefon 5884 5372.

Valimisjaoskond nr 3, mille piiridesse kuulub Virtsu alevik ning mille hääletamisruum asub Virtsu Koolis (väike maja) aadressiga Pargi 5, Virtsu alevik, 90101 Hanila vald.
Komisjoni esimees Eda Männilaan, jaoskonnakomisjoni telefon 5884 5373.

Väljaspool elukohajärgset jaoskonda saab hääletada eelhääletuse päevadel valimisjaoskonnas nr 3.

Hääletajad, kelle elukoha andmed Hanila vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 3.

Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades 23.-25. veebruaril kell 12.00-20.00.

Valimispäeval 1. märtsil toimub hääletamine valimisjaoskondades kell 9.00-20.00.
 

 

Toimetaja: EERO SAHK

Riigikogu valimised 2015 ja kodus hääletamine

27.02.15
Riigikogu valimistel valimispäeval 1. märtsil 2015 toimub hääletamine valimisjaoskondades alates kella 9.00 kuni 20.00-ni.

Valimispäeval 1. märtsil toimub ka kodus hääletamine.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus.
Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval. Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus. Taotluse saab esitada eelnevalt  kirjalikult või telefoni teel vallavalitsusele telefonil 477 2243.

Valimispäeval saab taotluse esitada telefoni teel ainult  elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile  kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

Valimisjaoskond nr 1  telefon  5884 5371  asukoht: Vatla rahvamaja 
Valimisjaoskond nr 2  telefon  5884 5372  asukoht: Kõmsi rahvamaja
Valimisjaoskond nr 3  telefon  5884 5373  asukoht: Virtsu Kooli väike maja

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.
Toimetaja: EERO SAHK