Soohiilakas

3.03.14
Soohiilakas Liparis loeselii
II kaitsekategooria

soohiilakas, foto Arno Peksar
Soohiilakas õitseb juuni keskpaigast juuli keskpaigani.

Soohiilakas on väike, üleni rohekas-kollakas soo-orhidee. Kasvab vaid 8-15 cm kõrguseks, kuid vahest jääb veelgi madalamaks. Väiksema kasvuga taimi on suhteliselt raske märgata soomätastel. Leidmist kergendab heledamate läikivate laiade lehtede paar, mis on kontrastselt eristuv ümbritseva samba, tarna jm tumedamast värvusest. Lehtedest ainult natuke kõrgem jäme õisikuvars kannab hõredas kobaras väheseid rohekaskollaseid 4-8 õit, mis meenutavad ämblikku. Need on näoga ülespoole pööratud.

Kasvab soodes, lodudes, soostunud veekogude kallastel ja üleujutataval rannaalal. Reeglina nii märgades kohtades, et ligipääsuks on igal juhul vaja kummikuid. Lubjalembene, kuid kasvab vahest ka happelisemas keskkonnas. Tahab enamasti valgusküllast maastikku. Võib kasvada ka inimtekkelisel maastikul karjääriveekogude kallastel.

Levinud vähearvukalt üle Eesti, kui rohkem esineb teda Lääne-Eestis. Enamasti üksikute isenditena soomättal. Mõnel aastal võib siiski tekkida arvukam põlvkond.

Hanilas on leitav vähearvukalt mõnes kasvukohas.