Sotsiaalabi

21.06.17

Sotsiaaltoetused

Hanila valla eelarvest makstakse Hanila valla elanike registris olevatele kodanikele järgmisi toetusi:

Lapse sünnitoetus – makstakse üksikvanemale või kui mõlemad vanemad on valla elanikud 320 €, kui ainult ema on valla elanik 160 €, väljamakse toimub detsembrikuus. Väljamakse aluseks vallavalitsuse väljavõte Rahvastikuregistrist.

Toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks – toetuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

Toetus hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks – vähekindlustatud vaimse puudega lapse vanemale, hooldajale või eestkostjale lapse paigutamisel vastavasse hoolekandeasutusse.

Toetus küttepuude ostmiseks – üle 80. a vana üksikvanurile, kellel ei ole metsa ega pärijaid.

Ühekordne lisatoetus – rahaliste vahendite olemasolu korral, ootamatute väljaminekute katteks vähekindlustatud isikule, hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks avalduse alusel.

Jõulutoetus – eelkooliealistele lastele ja põhikooli õpilastele kommipakid.

Koolitoetused

  • Valla kooli 1. klassi õppima asuva lapse vanemale 100 €;
  • Virtsu Kooli 7. klassi õppima asuva lapse vanemale 100 €;
  • Virtsu Kooli lõpetajale 100 €;
  • Gümnaasiumi lõpetajale 100 €

Väljamakse aluseks on vallavalitsuse tehtud väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS).

Eakate sünnipäeva toetus – 80-ndal, 85-ndal, 90-ndal ja 95-ndal sünnipäeval ning alates 100. aastast igal aastal 100 €

Matusetoetus - matusekorraldajale 100 €, avaldust ei ole vaja esitada, väljamakse vallavalitsuse väljavõtte alusel Rahvastikuregistrist.


Riiklikud toetused

Toimetulekutoetust määrab ja maksab Hanila Vallavalitsus Sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses ja tingimustel ning Hanila Vallavolikogu 25. märtsi 2013 määruse nr 67 alusel.

Puuduses olevate perede toetamiseks tõuseb toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni. 2015. aastal olid toimetulekupiirid vastavalt 90 ja 72 eurot.


Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab Hanila Vallavalitsus Sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

2016. aastal tõuseb vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 euroni, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 euroni ja igale alla 14-aastasele pereliikmele 107,4 euroni. 2015. aastal olid vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiirid vastavalt 329, 164,5 ja 98,7 eurot. Pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir arvutatakse taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekute põhjal.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 1. jaanuarist 2015. a alates 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Vajaduspõhine peretoetus määratakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kuuks.


Vaata lisaks:


Toimetaja: EERO SAHK