Tõmmu käpp

3.03.14
Tõmmu käpp Orchis ustulata
II kaitsekategooria
Aasta orhidee 2011

tõmmu käpp, foto Arno Peksar
Tõmmu käpp õitseb juulis. Saaremaal õitseb ka varasem vorm, mille õitsemisaeg jääb mai lõpu ja juuni alguse vahele.

Tõmmu käpp on väike taim kõrgusega 14-24 cm. Lehed on suhteliselt väiksed ja närbunud, kuna lehed hakkavad kasvama juba sügisel. Õisik on suhteliselt tihe, alguses püramiidjas, hilisemalt silindriline. Avanemata õied on mustjas-purpurpunased. Õite väline külg on tumedam, kui seesmine, vanematel õitel muutub värvus peaaegu roosakasvalgeks. Huul on väikese mehikese kujuline purpurpunaste ümmarguste täppidega.

Tõmmu käpp kasvab looniitudel, puisniitudel, kadastikes ja loometsades. Lubja- ja valguslembene. Kinnikasvamisega taimed kaovad.

Seemned väga väikesed ja areng seemnest taimeni võtab 13-16 aastat. Seejuures on osa taimi lühiealised. Kaovad ka selle liigi jaoks vajalikud poollooduslikud alad.

Saaremaal leidub harva, Lääne- ja Põhja-Eestis haruldane. Suurel osal Eesti territooriumil pole viimastel aastakümnetel enam leitud.

Hanilas kasvab enamasti koos hariliku käoraamatuga ning tead on viimase liigi suurest massist raske eristada. Teada mõned kasvukohad.