Uudised ja teated

« Tagasi

Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet annab teada, et Eesti Vabariigi Valitsus otsustas 26.10.2017 määrusega nr 153 „Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muuta Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskirja. Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri jõustub 10.11.2017. 

Kaitse-eeskirja ja kaardiga saab tutvuda Riigi Teataja veebilehe vahendusel. 

Kaitse-eeskirja seletuskiri on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi veebilehel.