Vaba aja veetmise võimalused

4.02.14

Kõmsi Rahvamajas tegutsevad naisrahvatantsu rühm "Haniale", seltskonnatantsu ring, loomering, laste-noorte viktoriin, mälumäng ja spordiõhtud, toimuvad avalikud üritused ja õppepäevad.

 

Vatla Rahvamajas tegutsevad õmblemisring, võimlemisringid, klaasi ja keraamika ring ja naisansambel.

 

Raamatukogud on vallarahvale avatud Kõmsil, Vatlas ja Virtsus. Võimalik on laenutada raamatuid koju, lugeda kohapeal ajalehti ja ajakirju, samuti on võimalus kasutada tasuta interneti arvutit.

 

Hanila seltsimajas toimvad laulu, tantsu ja kapelli harjutused, avalikud üritused ning õppepäevad.

 

Virtsu seltsimajas tegutsevad naisansambel, naisrahvatantsurühm "Hõbedane", Loovustuba, Virtsu Foto- ja Filmiklubi, AA klubi, toimuvad Hanila koguduse teenistused, võimalik korraldada üritusi ja koolitusi.

 

Hanila valla õpilastel on võimalik peale õppetööd tegeleda erinevate huvitegevustega valla koolides ja naabervalla Lihula Muusika- ja Kunstikoolis.

 

Hanila valla mehed osalevad aktiivselt Lihula Meeskooris.


Toimetaja: EERO SAHK