Vallavalitsuse koosseis

23.01.18

 

Hanila Vallavalitsus on kinnitatud 5-liikmelisena (Hanila Vallavolikogu 14.11.2013 otsustega 3 ja 4).

Muudetud Hanila Vallavolikogu 05.11.2015 otsusega nr 65.

Nimi Telefon E-post Ametinimetus
Arno Peksar     Vallavanem
Eda Männilaan     Finantsjuht
Ireen Kangro     Sotsiaalnõunik
Martin Tee     Abivallavanem
Eero Sahk     Informaatikanõunik

 


Toimetaja: EERO SAHK