Vallavalitsuse koosseis

11.11.15

 

Hanila Vallavalitsus on kinnitatud 5-liikmelisena (Hanila Vallavolikogu 14.11.2013 otsustega 3 ja 4).

Muudetud Hanila Vallavolikogu 05.11.2015 otsusega nr 65.

Nimi Telefon E-post Ametinimetus
Arno Peksar 4772243 arno.peksar@hanila.ee Vallavanem
Eda Männilaan 4772757 eda.mannilaan@hanila.ee Finantsjuht
Ireen Kangro 4772243 ireen.kangro@hanila.ee Sotsiaalnõunik
Martin Tee 4772243 martin.tee@hanila.ee Abivallavanem
Eero Sahk 4772243 eero.sahk@hanila.ee Informaatikanõunik

 


Toimetaja: MERIKE EHASALU