Virtsu seltsimaja

4.02.14

Virtsu seltsimajas tegutsevad naisansambel, naisrahvatantsurühm "Hõbedane", üle nädala esmaspäeviti Loovustuba.

Virtsu Foto- ja Filmiklubi käib koos üle nädala kolmapäeviti kell 19.00.

AA klubi käib koos igal pühapäeval  kell 11.00.

Hanila koguduse teenistused toimuvad kord kuus pühapäeviti.
 
Seltsimajas on võimalik kokkuleppel läbi viia erinevaid üritusi ja koolitusi.
 

Virtsu seltsimaja haldab Virtsu Arenguselts.Toimetaja: EERO SAHK

Virtsu seltsimaja kaardil