Hariduse ja kultuuri valdkonnaga tegelevad ametnikud

11.02.14

Hariduse ja kultuuri valdkonnaga tegeleb vallavanem Arno Peksar.

Koolikohustuslike laste arvestust peab sekretär-registripidaja Ülle Tähe. 

 
 

Toimetaja: EERO SAHK